Poesi

Konst kan även förekomma i skriftlig form, vilket är någonting som inte så många tänker på. Ett exempel på detta är en låttext, som sedan förgylls och blir till ett musikaliskt stycke. Även en del böcker kan ses som ren konst, eftersom dessa har framkommit av att en person har använt sin kreativa förmåga. En ytterligare skriftform som blir till konst är poesi.

Poesi är en konst där man klär sina känslor och upplevelser i ord. Det kan vara tre ord eller femtio meningar. Det viktigaste med poesi är att det förmedlar en känsla. När man läser eller lyssnar på poesi ska man känna sig avslappnad. Det går inte att stressa poesi. Den som skriver poesi kallas för poet. En poet skriver ner känslorna hen får en strålande vårdag eller efter att hjärtat blivit krossat.

En introvers från Johan Ludvig Runebergs (1804-1877) dikt Vårt Land är som följer:
Vårt land, vårt land, vårt fosterland,
Ljud högt, o dyra ord!
Ej lyfts en höjd mot himlens rand,
Ej sänks en dal, ej sköljs en strand,
Mer älskad än vår bygd i nord,
Än våra fäders jord.

Johan Ludvig Runeberg har skrivit 301 dikter. Dikten Vårt Land har totalt 11 verser.

När man skriver poesi kan man inte stänga in sig på samma sätt som man gör om man ska författa en bok. Många författare sitter nämligen hemma och skriver sina verk. En poet måste hela tiden få ny stimulans och reaktion utifrån för att kunna skriva poesi med färska känslor. En författare klär känslorna i ord och en poet klär orden i känslor.

Poesi behöver inte nödvändigtvis rimma. Många poeter väljer däremot att ha några rader som rimmar för att skapa ett speciellt flöde i texten och en rytm när man läser. Något som också är väldigt viktigt i poesi. En bok har en berättande rytm som måste matcha känslan man vill ge för stunden. Poesi ska ha ett svepande och flytande flöde från start till slut.